Informationsfilm

Informationsfilm är ett bra sätt att berätta eller förklara något mer ingående. Med exempelvis en intervju eller animation och motion graphics, kan man förmedla budskap på ett effektivt och lättillgängligt sätt.