Ren kust

Information

Karlshamns kommun har tillsammans med den lokala naturvårdssatsningen, LONA, under två år rensat delar av kuststräckorna på skräp. Initiativet togs 2017 efter ett medborgarförslag. Resurs i Blekinge och Tärnöbolagen genomförde själva arbetet och medverkar i filmen från 2017 tillsammans med kommunen. 2018 fick vi i uppdrag att dokumentera Resurs i Blekinges arbete och det medverkade även en professor i hållbarhet från Blekinge Tekniska Högskola.


Kund

Karlshamns kommun

Fotograf

Mikael Berglund

Redigering

Johan Cederholm

8 november 2018