NetPort Science Park

Information

NetPort Science Park expanderar med en ny utbyggnad, Etapp 5. Utbyggnaden ger plats åt 700 nya arbetsplatser, biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningsytor som speglar verksamheten i science parken. Vi hjälpte till att ta fram en film för att lyfta fram satsningen, bestående av sekvenser som vi tidigare filmat kompletterade med animerade stillbilder samt text. Vi skapade en 56 sek samt en 20 sek version.


Kund

NetPort Science Park

Redigering

Mikael Berglund
Johan Cederholm

Animation

Mikael Berglund

Speakerröst

Sofia Loell

8 april 2019