Knut Hahn Flygteknik

Reklam

Vi dokumenterade denna motorkörning av flygplanet Saab 340 på uppdrag av Knut Hahn flygtekniska gymnasium. 2016 gjorde vi även en reklamfilm för hela utbildningen, där vi intervjuade de två eleverna Johan och Simon.


Kund

Knut Hahn Flygteknik

Fotograf

Mikael Berglund

Redigering

Johan Cederholm

8 augusti 2018