Sociala medier i förskolan

Nyheter

En liten film om hur förskolor kan använda sig av sociala medier, som vi producerat tillsammans med You Us and Them. Satsningen är ett initiativ från EU-projektet Xovation.

9 maj 2012