Något stort är på gång…

Nyheter

Vi har varit lite tysta senaste tiden, men frukta ej vänner!
Bakom kulisserna på Cinematik händer ständigt grejer. Tillsammans med manusförfattare Arman Borghem utarbetas just nu ett manus till en ny kortfilm, kan dock inte avslöja särskilt mycket för tillfället då projektet ännu är i sin linda!

15 oktober 2010